Photoshop-vrstvy a k čemu jsou nám dobré

Kapitola 3. Prolnutí - stíny, světla, kontrast

 

Jak jsem psal v úvodu, vrstvy si lze přestavit jako jednotlivé obrázky na papíru položené na sobě. Takže pokud jsou všechny vrstvy na sobě viditelné, vidíme vždy jen vrchní vrstvu. To platí ale jen při nastaveném prolnutí "normální", to je také defaultní nastavení při každém vytvoření nové vrstvy. Na následujícím obrázku vidíme další možná nastavení prolnutí vrstev.

Nastavení prolnutí

 

Jako první je ono defaultní nastavení Normální - tedy žádné prolnutí. V pořadí druhé je Rozpustit - slouží spíše pro grafiku nebo pro různé rádoby umělecké fotky - udělá nám fotku takovou náhodně tečkovanou. Prostě zcela náhodně vybírá pixely buď ze spodní, nebo prolínané vrstvy. Takže dva shodné obrázky na sobě to neovlivní.

Další typy prolnutí jsou rozděleny čarami podle toho na jakou tonalitu převážně působí a je vždy od shora nejslabší účinek po dole nejsilnější. Prolnutí ovlivňuje vždy vrstvu s nastaveným prolnutím a vrstvy pod ní. Prolnutí vypočítává výsledné hodnoty pro každý barevný kanál zvlášť, tedy na základě jasových složek šedé reprezentace kanálů.

Ztmavit - porovná v každém kanálu hodnoty spodní a prolínané vrstvy pixel po pixelu a ve výsledku ponechá vždy tmavší z obou hodnot. Takže pokud máte dva naprosto shodné obrázky ve vrstvách nedojde k žádné změně. Pokud jsou rozdílné, pak bude rozdíl patrný.

Násobit - Zde dochází k násobení hodnot světlosti pixelů ležících nad sebou (světlost pixelu bílý 0% černý 100%), z čeho vyplývá, že tmavé odstíny budou ještě tmavší, čím světlejší, tím budou méně ovlivněny. Tedy násobení bílou barvou neudělá nic, násobení černou, vznikne vždy černá.

Ztmavit barvy - ztmaví barvy, čím je prolínaný pixel tmavší tím tmavší bude výsledný pixel. Bílá barva opět ponechá vše beze změny

Lineárně ztmavit - je vlastně kombinací režimů ztmavit barvy a násobit. Nejsilnější účinek v ovlivňování tmavých odstínů.

Tmavé odstíny

Násobit Ztmavit barvy

Lineárně ztmavit

Účinek prolnutí lze lineárně snižovat snížením krytím prolínané vrstvy, třeba až na 0% . Všimněte si postupně silnějšího účinku na tmavé barvy, a žádné změny ve světlech.

 

Další pole prolnutí si naopak hraje se světlými odstíny a tmavou nechává na pokoji.

Zesvětlit - je opakem ztmavit a v jednotlivých kanálech se nahrazuje odstín vždy tím světlejším. Proto opět na shodné obrazy je bez vlivu.

Závoj - Zde dochází k násobení převrácených hodnot světlosti. Proto tmavé odstíny budou beze změny světlé budou ještě světlejší. Vhodné např. pro low key, nebo navození dojmu mlhy a p.

Zesvětlit barvy - zesvětluje barvy a ještě více vytvoří ze světle šedé čistou bílou. Opak Ztmavit barvy

Lineárně zesvětlit - Porovná barevné informace v jednotlivých kanálech a zvýšením jasu zesvětlí základní barvu, aby odpovídala míchané barvě. Mícháním s černou nevzniká žádná změna.

Zesvětlení

Závoj Zesvětlit barvy Lineárně zesvětlit

Opět lze snížením krytí horní - prolínané vrstvy regulovat účinek

 

Pole kontrastu je vždy kombinací ztmavení a zesvětlení. 50% šedá žádné změny nevytváří

Překrýt - Násobí nebo závojem změní barvy v závislosti na základní barvě. Vzorky nebo barvy překryjí existující obrazové body, přičemž se zachovají světla a stíny základní barvy. Základní barva se nenahrazuje, ale smíchá se s míchanou barvou tak, aby odpovídala světlosti nebo tmavosti původní barvy. 50% šedá - žádná změna

Měkké světlo - Ztmaví nebo zesvětlí barvy v závislosti na míchané barvě. Efekt je podobný osvětlení obrazu rozptýleným světlem. Pokud je míchaná barva (světelný zdroj) světlejší než 50 % šedá, obraz se zesvětlí. Pokud je míchaná barva tmavší než 50 % šedá, obraz se ztmaví. Při malování zcela černou nebo bílou vznikne výrazně tmavší nebo světlejší plocha, ale ne zcela černá nebo bílá.

Tvrdé světlo - Násobí nebo závojem změní barvy podle míchané barvy. Efekt je podobný osvětlení obrazu ostrým bodovým světlem. Pokud je míchaná barva (světelný zdroj) světlejší než 50 % šedá, obraz se zesvětlí, jako v režimu Závoj. To se hodí pro přidávání světel do obrazu. Pokud je míchaná barva tmavší než 50 % šedá, obraz se ztmaví, jako v režimu Násobit. To se hodí pro přidávání stínů do obrazu. Při malování zcela černou nebo bílou vznikne čistá černá nebo bílá.

Jasné světlo - kombinace zesvětlit barvy a ztmavit barvy. Ve světlých barvách sníží kontrast, v tmavých barvá zvýší kontrast.

Lineární světlo - opět kombinace lineárně zesvětli a lineárně zmavit. Ve světlých barvách se jas zvýší, v tmavých se jas sníží.

Bodové světlo - kombinuje režimy zesvětlit a ztmavit. Rozhraní je opět 50% šedá. V tmavých oblastech se nahrazuje tmavším pixelem, vě světlých oblastech se nahrazuje světlým pixelem

Tvrdé míchání - je to extrémní kombinace režimů zesvětlit a ztmavit. Dostaneme extrémní kontrast obrázku.

Originál

Normální

PrekrMekkSvet

překrýt měkké světlo

 

TvrdJasnSvetlo

tvrdé světlo jasné světlo

 

LineSvetloTvrdMichani

lineární světlo tvrdé míchání

Zase podotýkám: Opět lze snížením krytí horní - prolínané vrstvy regulovat účinek!

V příští kapitole si pohrajeme s barevnými prolnutími

 

 

Kapitola 4.

Kapitola 2.

Home