Jedno z použití inteligentních objektů (Smart Object) v Photoshopu

 

1/ Snímek exponovaný na stíny s silnými přepaly na sněhu. (V tomto případě byl použit fill in blesk - totální protisvětlo - byla by jen silueta. Vhodnější obrázek jsem hned nenalezl.) Snímek musíme otevřít jako inteligentní objekt (Smart Object). Toho docílíme buď zaškrtnutím ve volbě viz. zelená šipka na obr. 1 nebo pouhým stiskem shift během otevření.

Obr.12/ Nyní jsme v PS a provedeme: Vrstva>inteligentní objekty>nový inteligentní objekt kopírováním! Viz. obr.2 červená šipka. Nyní vznikne nám nová vrstva. Na ikonu této vrstvy 2klik, kterým se vrátíme do ACR PS. A tam si obrázek pomocí táhel expozice a obnovení upravíme tak abychom dostali kresbu ve světlech a potvrdíme OK jak je naznačeno obr. 3


Obr.2

Obr.3


3/ Tím jsme se dostali zpět do PS, kde spodní vrstva je dobře prokreslená ve stínech a vrchní vrstva má prokreslená světla. Teď je nutno obě vrstvy nějak prolnout. Existuje k tomu hodně způsobů. Popíšu jeden: S aktivní vrstvou kopie (horní) přejděte do volby kanály. Pak postupně aktivujte jeden kanál po druhém a pokusíme se najít ten s nejvyšším kontrastem. Temto kanál duplikujeme viz. obr.4 Nyní s aktivní pouze modrou (červenou, zelenou) kopií, můžete provést následovně: Ctrl+A (výběr celého obrázku), Ctrl+C (kopie vybrané oblasti), Ctrl+V vložení vybrané oblasti. Celkem nic se nezměnilo, ale má to za následek, že se uvolnilo okénko Úpravy>Zeslabit  Ctrl+Shift+F. Po otevření okénka zeslabit nastavte režim překrýt nebo tvrdé světlo viz. obr.5. Tím získá příslušný kanál-kopie mnohem vyšší kontrast. Nyní ještě otevřete Obraz>Přizpůsobení>Křivky, nebo Obraz>Přizpůsobení>Úrovně a upravíme kopii příslušného kanálu na co nejvyšší kontrast viz. obr.6 a 7, ale provedeme to skutečně s citem, abychom neztratili žádné detaily. Plochy např. uvnitř lyžařky můžeme pomocí štětce a černé barvy vybarvit.

Obr.4

Obr.5

Obr.6

Obr.7


4/ Nyní tento kanál-kopie deaktivujeme a zaktivujte kanál RGB a zapamatujeme si číslo označené červenou šipkou viz obr.8. Přejděte zpět do vrstev a stiskněte Ctrl+Alt+číslo, které jsme si měli zapamatovat. (Píšu to proto takto blbě, protože u každé verze Photoshopu číslování vrstev značně liší). Nyní nám po obrázku běhají mravenci a  zde klikněte na ikonu masky viz. obr.9. Nyní už vidíme, že se nám odkryla lyžařka ze spodní vrstvy. Abychom odstranili případné artefakty na hranách masky provedeme následující: S aktivní maskou (je v černém rámečku) viz. obr.9 zelená šipka, si obrázek nejdříve zvětšíme, abychom ty ošklivosti viděli. Pomocí Filtr>Jiná>maximum (minimum), můžeme masku zvětšovat (zmenšovat) o příslušný počet bodů. A na obrázku vidíme, jak se artefakty mění. A následuje další a neopominutelný krok a to Filtr>Rozostření>Gauss. Masku rozostříme tak o cca 10-30 bodů. Tím nám vznikne plynulý přechod obou vrstev.

 

Obr.8

 

Obr.95/ A jsme u konce, nyní už jen Ctrl+Alt+Shift+E, čímž sloučíme viditelné vrstvy. A na tuto výslednou vrstvu můžeme aplikovat další úpravy.

6/ Pozn. na konec. Na oba inteligentní objekty můžeme kliknout kdykoliv během úprav a vždy se vrátíme do ACR a můžeme potahovat za šoupátka. Pokud bychom inteligentní objekt zkopírovali jen pomocí Ctrl+J, pak se sice můžeme vracet zpět do ACR, ale obě vrstvy se budou upravovat vždycky úplně shodně. Proto je nutné dodržet: Kopírovat jako nový inteligentní objekt!!! Všechny úpravy v ACR jsou samozřejmě nedestruktivní a vratné. Rovněž tak i úpravy inteligentních objektů v PS jsou nedestruktivní a vratné. Jen to někdy trochu zdržuje a nejdou klonovat ani jinak retušovat. Ale to už vám PS napíše. K tomu jednoduchá odpomoc - vrstvu rastrovat. Pozor tato operace nejde vzít zpět, respektive jde, ale už bez možnosti se vracet zpět do ACR .

Pokud někomu u obrázku použitého v tomto článku vadí technická kvalita, nebo mu není dostatečně umělecký, tak se mu hluboce omlouvám, ale vzal jsem první obrázek, kde byla záruka, že na něm budu moci tento postup demonstrovat.

www.jizapo.info         Jiří Zápotocký