Photoshop-vektory a jak na ně

Kapitola 7. Pero

 

Vytváření výběrů a masek s použitím vektorové grafiky

Úvodem bych popsal především používání nástroje "Pero". Tento nástroj je nanejvýše vhodný k vytváření výběrů, či vektorových nebo rastrových masek tam, kde jsou obrysy vybíraného předmětu rovné, nebo hladce zaoblené a chceme dosáhnout maximální hladkosti a přesnosti výběru. Nebo jeli vybíraný předmět o proti pozadí nekontrastní a s podobným barevným odstínem, kde budou jiné metody vytváření výběru selhávat.

Například: "Výběr láhve, džbánku, části stroje, přístroje vyfotografovaném na nevhodném členitém pozadí" a podobně. .  Další použití je možné například k vytváření oválných a jinak ozdobných rámečků komiksových bublin ap.
Naopak pro použití nástroje "Pero" pro výběr či masku jsou naprosto nevhodné předměty typu: Vlasy, kouř, rozmazané předměty a podobně. U těchto předmětů je použití "Pera" nemožné, nebo je možno jej použít jen doplňkově k ostatním metodám.
Výhodou použití nástroje "Pero" je jeho přesnost, plynulost, dodatečná snadná upravitelnost, pokud zjistíme nějaké nepřesnosti.  Ale především rychlost při zachování přesnosti a detailů.
Nástroj "Pero" je jeden z mála vektorových nástrojů, kterými je Photoshop vybaven. Rozdíl mezi zobrazením vektorové grafiky a rastrové grafiky je ten, že vektory si zachovávají svůj přesný tvar ať je jakkoliv zmenšujete či zpětně zvětšujete, což u rastrové grafiky nelze. Tolik úvod.

Pro práci s "Perem" je velmi vhodné (práci urychlující) zapamatovat si   Klávesové zkratky a to: P = pero (ikona pera, pera s *, pera s + , pera s °),  A = ´nástroj pro výběr cesty´ (černá šipka) nebo ´nástroj přímý výběr´(bílá šipka)

 

K tomu, aby používání nástroje "Pero" se stalo běžnou rutinní záležitostí je rozhodně dobré si nejdříve trochu zatrénovat na sucho, abychom snáze pochopili nuance tohoto nástroje.
Takže nejdříve si otevřeme v PS nový soubor (Ctrl+N)  1000x1000 ob, Obsah pozadí "bílá", ostatní parametry nejsou v tomto příkladu relevantní. Stiskneme P = nástroj pero a pokusíme se nakreslit srdíčko. Aby bylo hezky symetrické přidal jsem si do obrázku vodítka. (Není to ale nutné.)
Máme bílou plochu a myš nám ovládá nástroj "Pero" (ikona pera s *). Nástroj myší přesuneme na špičku srdce a myší klepneme 1x na levé tlačítko myši. Tím jsme vytvořili první bod cesty. Nyní se přesuneme s nástrojem "Pero" už bez hvězdičky (hvězdička = počáteční bod nové cesty) do levé horní třetiny, nyní opět stiskneme levé tlačítko myši, ale držíme jej stále stisknuté a myší posuneme směrem doprava nahoru. Vidíme, že v místě stisknutí tlačítka se vytvořil 2. bod srdce a od něj se natahují dvě rovnoběžné polopřímky, jedna ve směru potahování myši, druhá přesně o 180° opačně a přímka z1. do 2. bodu se začíná zaoblovat. Viz. obr.1 Tyto dvě pomocné přímky jsou tečnami k oblouku, který vzniká. Nyní pustíme levé tlačítko myši.  Můžeme pokračovat v kreslení 3. bodu. Zde budeme postupovat shodně s 2. bodem jen na prohlubni srdce pouze klikneme bez potáhnutí. Nyní vytvoříme 2. oblouk srdce, kurzor pera přemístíme tak, aby následující 4. bod byl osově symetrický s 2. bodem. A opět po kliknutí držíme levé tlačítko myši stisknuté a potáhneme vpravo dolu. Viz. obr.2 Vidíme, že se opět tvoří oblouk a snažíme se, aby byl přibližně shodný s tím protilehlým. Zdá-li se nám vše OK pustíme tlačítko myši. Poslední co nás čeká je uzavření cesty.  Jakmile se perem přiblížíme k počátečnímu bodu změní se ikona na pero s kolečkem. To znamená, že můžeme uzavřít cestu. Kliknutím levého tlačítka.

obr.1
obr.2

Pero1Pero2

 

Nyní si na nakresleném srdci ukážeme možné úpravy, které lze provádět kdykoliv, je-li nakreslená cesta aktivní. Nejdříve ty základní, kterými můžeme měnit tvar.  A protože uzavřením cesty přestala být aktivní, musíme ji znovu aktivovat. Na to nám postačí stisknout klávesu Ctrl, tím se pero změní na ´nástroj přímý výběr´ (bílá šipka) a tou klikneme na cestu nebo přímo na bod, je-li viditelný. Na cestě se objeví naše 4 body (body mají tvar prázdného čtverečku) . Pokud se stiknutým Ctrl klineme přímo na bod, objeví se tečny a bod je aktiní - čtvereček je vyplněný. (Červená šipka 1 na obr. 3) Nyní můžem začít pohybovat tečnami. Postačí stisknout Alt a přiblížit se ke koncovému bodu pomocné tečny. (Kulatý bod viz. zelená šipka 2 na obr.3) Stále máme aktivní nástroj Pero a je stisknuta klávesa Alt. Stiskneme pravé tlačítko a můžeme polotečnou začít pohybovat. Vidíme jak se pod tečnou mění křivka.

 

Obr. 3
Obr. 4

 

Pero3Pero4

Pokud nám cesta něktrým naším přičiněním v PS zmizí, nezoufejte přejděte na záložku Cesty (viz. Obr. 4), otevřete ji a tam uvidíte ikonku vaší cesty pojmenovanou Photoshopem Cesta 1.. Kliknutím na ni cestu v obraze opět aktivujete, zároveň si ji můžete přejmenovat např. na Srdce, aby jste se v těch cestách později vyznali, až jich bude více.

Ještě se vrátím k Obr. 3. Je na něm modrá šipka 3 tu získáme pouhým přiblížením špičky pera na cestu. K peru se přidá automaticky ikonka + a klinutím do tohoto místa přidáme další bod. Pokud jsme bod přidali na zakřivenou cestu, pak to bude bod s tečnami. Pokud se perem přiblížíme k libovolnému bodu, pak se k peru přidá automaticky ikonka - a kliknutím bod odebereme.

Takže jsem právě popsal co možná nejjednodušší ovládání při tvorbě cesty. Dále si popíšeme k čemu nám vlastně jsou ty cesty dobré. Viz. kapitola 8

Kapitola 8.

Home