Photoshop-vrstvy a k čemu jsou nám dobré

Kapitola 6. Vrstvy úprav

K této 6. kapitole jsem dal přímý přístup protože ji považuji za jednu z nejdůležitějších a nejpoužívanějších. Co to je vrstva úprav? Není to úplně normální obrazová vrstva, je to vrstva, která nám umožňuje měnit u obrazu: jas, kontrast, expozici, úrovně, křivky, vyvážení barev, sytost barev atd.
Určitě se ozvou kverulanti nač k tomu budu proboha používat vrstvy, když si mohu přeci kliknout Obraz > Přizpůsobení > a příslušnou požadovanou funkci.
Ano je to tak, až jeden malý detail, všechny tyto přizpůsobení jsou pro obraz destruktivní a nevratné. Opět slyším z řad kverulantů, ale vždyť na to máme přece historii, když něco pokazím, tak se vrátím. To ano, jenže všechny předchozí kroky za které se musím vrátit jsem právě ztratil.
Nemluvě o tom, že si určitě nepamatuji jak velké nastavení jsem vlastně udělal a můžu chybu klidně opakovat. Na rozdíl od toho vrstva úprav neničí původní obraz, jen PS říká jak má ten obraz přepočítat, než jej pošle na obrazovku. (Tedy jakási obdoba RAWu). Kdykoliv se mohu té úpravě vrátit a poopravit nastavení, to je velká výhoda. Ale není sama. Další výhodou je, že pokud chci dotyčnou úpravu udělat jen na nějakém detailu, nebo části snímku, pak než úpravu aktivuji, udělám si libovolným způsobem výběr onoho detailu (běhající mravenci) a pak teprve aktivuji úpravu. U té úpravy se mě automaticky vytvoří maska a ta nedovolí upravovat nic jiného, než to co jsme výběrem označili.
Navíc pokud si kliknu na ikonu té masky - aktivuji masku, můžu tuto masku rozostřit pomocí gaussovského rozostření, čímž dostanu povlovnější přechody mezi upravovanou a neupravovanou částí obrazu. Mohu pomocí funkce: Filtr > Jiné > Minimum (Maximum) si masku o 1 či více pixelů zvětšit (zmenšit), mohu do masky malovat bílou, šedou, černou a tím upravovat místo působení částečného působení, či nepůsobení na dané části obrazu. Napovídal jsem toho dost, přejdeme k obrázkům:

Před úpravou

Zde jsem vybral jeden obrázek, kde je nevýrazná obloha ostatní nevyžaduje žádné úpravy. Proto jsem pomocí nástroje "Rychlý výběr" (v následujícím obrázku zelená šipka) vybral oblohu, výběr jsem se snažil co nejvíce upřesnit.

Vrstva úprav

Po kliknutí na ikonu (červená šipka) se nám otevře tabulka úprav.

Tabulka úprav

Po kliknutí na ikonu Vrstva úprav (červená šipka) nebo také: Vrstva > Nová vrstva úprav > Úrovně, se objeví nová vrstva s ikonou černobílého kolečka a miniaturou masky a samozřejmě nabídka "Úrovně". Zde jsem potáhl za střední jezdec směrem doprava a levý jezdec taktéž, tak až se mě obloha docela líbila. Sice to nebylo ještě ono, ale bylo to výrazně lepší. Nyní jsem si obrázek zvětšil až na 300%, tak abych viděl hranu lesa s oblohou. Byl zde vidět haló efekt o velikost cca 1-2 ob. Proto jsem aktivoval masku (kliknutím na její miniaturu) a použil Filtr > Jiné > Maximum a nastavil 1 ob. Situace se silně zlepšila. Nyní jsem na tuto masku ještě aplikoval Gaussovské rozostření cca 5 ob a již to bylo téměř OK. Nyní jsem při tomto zvětšení prohlédl celou hranu mezi lesem a oblohou a zjistil jsem, že u několika stromů jsou špičky ztmavené. Tak jsem vzal štětec velikost 4 ob a 100% tvrdost 100% krytí s černou barvou ( D pak přepnout pomocí X černou na vrch) a při aktivní masce malujeme přímo do obrazu a ony tmavší špičky stromů zamalujeme, pokud přetáhneme - objeví se haló,nic neděje přepneme pomocí X na bílou a opravíme. Opět přepneme na černou a pokračujeme až do opravení všech detailů.

Protože předchozí výběr se vznikem masky zmizel, musíme jej znovu vytvořit. Ale už ne nástrojem rychlý výběr, ale kliknem na Výběr > Načíst výběr > kanál Úrovně 1 Maska. Tím se nám načte perfektní výběr včetně všech oprav, které jsem popisoval v předchozím odstavci. Nyní už stačí jen opět klik na ikonu vrstvy úprav (červená šipka) a dáme si Odstín a sytost. Otevře se nám opět okno úpravy "Odstín a sytost" a protože chci upravit jen modrou oblohu kliknu si na ručičku s prstíčkem (modrá šipka) a s ní najedu na modrou barvu v obloze, stisknu a držím levé tlačítko myši a přímo v obraze potáhnu vpravo, nebo vlevo a hned vidím jak se mění sytost modré na obloze. Samozřejmě se mě mění sytost jen modré a jen na obloze, modrý odraz v na hladině se nezmění, tomu brání maska. Tak že zde je výsledek:

Obraz po úpravě

A nyní pokud se mě bude zdát obloha příliš kontrastní, tak si kliknu na vrstvu Úrovně1 otevře se mě okno s úrovněmi, a jsou tak, jak jsem je nastavil předešle a potáhnu si šoupátka podle potřeby.

Těchto vrstev úprav může být libovolné množství na sebou. Jestli už jsme spojeni s tím co jsme spáchali, a proto že třeba nyní budeme chtít dělat ještě nějaké retuše a doostření, pak sloučíme vrstvy pomocí Ctrl + Alt + Shift + E a vznikne nám vrstva již upravená nad poslední aktivní vrstvou. Původní vrstvy úprav na tuto sloučenou fotku už nepůsobí, neboť je nad nimi. Sloučit všechny vrstvy do jedné (Vrstva > Do jedné vrstvy) je řešení, kdy už máte vše definitivně hotovo a určitě se nechcete k jakékoliv úpravě vrátit. Jinak vrstvu vzniklou pomocí Ctrl + Alt + Shift + E můžeme kdykoliv smazat, vrstvy nad ní ponechat (retuše, zaostření, prolnutí s jiným obrázkem ap.) jen si u nich zhasneme očičko a může dále dolaďovat ve vrstvách úprav. Pak opět provedeme (není úplně nutné)
Ctrl + Alt + Shift + E zapneme očička.

 

Kapitola 5.

Home