Zápolení s barvami, barevnými prostory a Photoshopem

Poslední dobou se rojí na diskusních fórech internetových stránek zabývajících se fotografií stále stejná otázka: "Proč mě nesedí barvy, když jsem je krásně upravil a v prohlížeči jsou úplně ujeté."
První co mě napadne, proč proboha lidičky, když už máte zapnutý internet, abyste napsali dotaz do fóra se raději nezeptáte strejdy Googla. Většinou by se vám podařilo i leccos najít a druhé co mě napadá, proč když už máte program za 16 a více tisíc, proč si k němu nekoupíte vhodnou knihu, kde se toho dozvíte mnohem víc než na fórech a hlavně budete ji mít vždy po ruce, když si nebudete moci vzpomenout, jak že se dopracuji ke kýženému efektu.

Tolik úvodem.
Také jsem chvíli tápal, nebo-li nevěděl jsem nic. Z počátku jsem si pletl dvě věci, které na první pohled se jmenují stejně, ale popisují poněkud odlišné věci.
Proto jsem si pro svoji potřebu zavedl pojmy dva: A sice "barevný prostor" a "barevný profil".
Barevný prostor je číselný popis barev, =  jediné  barvě je v každém prostoru přiřazena kombinace 3 nebo (4  CMYK) čísel.
Takže sRGB, AdobeRGB, ProPhoto, Lab, atd. jsou barevné prostory, které jsou omezeny svými maximálními čísly a jsou uvnitř sférického trojúhelníku všech barev a jsou různě velké. Jediný prostor, který se tomu co tvrdím v předešlé větě vymyká, je prostor Lab. Ten svým číselným vyjádřením barev sahá dokonce mimo onen sférický trojúhelník, tedy obsahuje i barvy imaginární, tzn. nereálné.  A často se tedy používá pro přepočet jednotlivých prostorů mezi sebou.
Dám zde malý příklad pro barvu z prostoru sRGB = 0,255,0 tedy čistě zelená. V prostoru AdobeRGB po percentuálním převodu má hodnoty = 144,255,60 a v prostoru ProPhoto má hodnoty = 138,237,78 a v prostoru Lab jsou hodnoty = 88,-79,81. Takže snad většina pochopí, pokud má nějaká barva přiřazenu nějakou trojici čísel, pak musí mít ještě definováno v jakém prostoru je tato trojice čísel platná. Podle toho potom zobrazovací SW vytvoří onu barvu, tedy pokud to umí. Např. IE8 zná pouze prostor sRGB a tedy pokud mu pošlete fotku v prostoru aRGB, tak ji zobrazí, jako by byla v sRGB i když má správně přiřazený profil aRGB.

Na rozdíl od bar. prostoru, tak barevný profil popisuje matematickou konverzi (např. pomocí tabulky), jak změnit čísla barev tak, aby je příslušné zobrazovací médium (monitor, projektor, tiskárna) zobrazilo tak, aby barva působila na zrakový vjem, jak jsme ji kombinací čísel a informací o barevném prostoru nadefinovali.  Tedy je to vlastně taková korekce nedokonalostí stroje, který nám tu barevnou informaci převádí do našeho zrakového vjemu. Nebo naopak převádí skutečnou barvu sejmutou nějakým snímačem (senzor foťáku, skener) na tu správnou trojici čísel.

Toliko k pojmům a omluva pro jejich částečné zjednodušení.
Následující se bude věnovat nastavení Photoshopu, tak abychom s barvami měli minimální problémy.
Takže si otevřeme Photoshop a první co po jeho instalaci uděláme bude nastavení barev klávesová zkratka Ctrl+Shift+K Otevře se vám okno a vy si jej upravíte následovně:

Nastavení PS

Takže zde je PS přikázáno, pokud se pracuje v RGB, tak pracuj v prostoru AdobeRGB. Pokud otevřeš obrázek, který má jiný profil, tak se zeptej jestli ten obrázek máš převést do prostoru AdobeRGB, nebo si změň prostor podle vkládaného obrázku. A pokud otevřete obrázek, který nemá přiřazen žádný prostor tak budete dotázáni jaký prostor obrázku přiřadit a v jakém pracovat.

Když si rozklineme roletku RGB, pak zamodřený je zvolený barevný prostor, a čarami oddělený je barevný profil monitoru, pokud jej máme v color managmentu windows nastaven. Ten získáme buďto od seriózního výrobce monitoru jako jakýsi defaultní a nebo kalibrací monitoru.

Profil

Když tyto nutné úkony učiníte, pak můžete na svém obrázku začít pracovat. Když svoji práci dokončíte a chcete obrázek uložit, tak si sami musíte říci v jakém prostoru má být obrázek uložen a tento do tohoto prostoru převést. Tedy: Úpravy > Převést do profilu ! viz. obr.

Prevest

Ještě jedna věc vás asi zarazí, co je to ta reprodukce. Je to způsob (chcete-li vzoreček) podle kterého se ty prostory přepočítávají. To jak se to projeví ve výsledku, na to vám dám odkaz na vynikající článek uveřejněný v Paladixu : článek 4

Proč převádět do sRGB, protože většina webových prohlížečů neumí pracovat s color managmentem počítače a jednoduše předpokládá vždy sRGB. Výjimku tvoří jen Firefox. Proto také PS pokud obrázek uložíte pro web Ctrl+Alt+Shift+S, tak obrázek automaticky převede do sRGB. Tedy alespoň PS CS6.

 

A jak je to s tím RAW

Jak známo převážná část snímačů je konstruována tak, že snímají pouze jasovou složku světla, tedy černobíle. Aby obrázek byl barevný je před každou buňku předřazen barevný filtr. A protože u fotografií pracujeme s RGB prostorem je ten filtr červený, zelený a modrý. Každá sousední buňka má jiný filtr, při čemž těch zelených je 2x tolik. Bayerova maska. Na každou buňku dopadá jiná intenzita světla a podle toho na ní vznikne napětí, které je přímo úměrné té intenzitě. Velikost napětí zpracuje A/D převodník na číslo, tato hodnota je přímo zapsána do RAW souboru a ke každé hodnotě je přiřazena ještě informace o barvě filtru nad buňkou a samozřejmě její pozice na čipu. Pro zjednodušení jsem vynechal ještě posuny černé pro prvotní filtraci šumu. Tato data jsou ještě navíc bezeztrátově komprimována, jsou k nim přidána data o nastavení fotoaparátu a miniatura obrázku v jpeg. Takže žádný prostor není definován, ten se vytvoří až při demozaikování celého obrazu v počítači, tak jak si jej nastavíte ve vašem ACR PS. Máte tam možnosti: AdobeRGB, ColorMatchRGB, ProPhotoRGB a sRGB. A s tímto nastaveným prostorem vám obrázek přejde do PS, nebo jej můžete uložit jako TIF, JPEG, DNG, PSD soubor. Jako to provedete ukazují šipky v následujícím obrázku:

ACR

 

Doporučuji, pokud nechcete obrázek tisknout na vysoce kvalitní 10 - 12 barevné tiskárně, která zvládá AdobeRGB, nebo nevlastníte monitor, který je schopen zobrazit alespoň 97% prostoru AdobeRGB, tak pracujte v prostoru sRGB. Ušetříte si spoustu pozdějších starostí, když náhodou něco opomenete.

A naopak, pokud předešlé vlastníte, či hodláte tisknout je prostor AdobeRGB vhodnější z jednoduchého důvodu. Lze sice obrázek v sRGB převést do AdobeRGB, ale nic vám to nepřinese, ty barvy které už v sRGB nejsou tam ten převod nedomyslí, prostě jste o ně přišli, tedy pokud jste se zbavili původního RAWu.

 

Home